Annat

En sida med allt övrigt som kan behöva förmedlas. Innehållet kommer sannolikt utökas allteftersom.

  • Privacy Policy: Rent generellt bra att ha, och krävs specifikt enligt GDPR, bl.a. för att tillåta inloggning med Facebook. Jag har valt att använda den som följer med WordPress utan uppdateringar. Du hittar den här.